בתי החינוך

אמית נעם רעננה

מנהל/ת: איילת אופיר
097700371
097700381
kfarbatyan@amit.org.il
ירושלים 1, כפר בתיה